Privacyverklaring

 

Bij Passe Partout kunt u terecht voor zowel dames- als herenkleding en accessoires. Voor de levering van deze producten aan u, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens vragen (b.v. bij het eventueel aan u factureren van niet contant afgerekende producten). Ook kan het zijn dat u uw persoonlijke gegevens bij ons achterlaat n.a.v. een voor u te bestellen product. Deze persoonsgegevens die u als klant aan ons verstrekt zullen alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft gegeven.

We vragen hierbij altijd om uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Voor levering van onze producten verwerken wij de volgende gegevens:

-NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers en e-mailadressen.

-Onze financiële administratie.

 

Inschakeling andere partijen

Indien het nodig is persoonsgegevens te verstrekken aan leveranciers waar wij mee samen werken, ontvangen deze niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan bedrijven waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen dit toestaan verplichten wij de leveranciers om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en om uw gegevens binnen 4 weken na verwerking te verwijderen. Andere partijen mogen de gegevens die zij van ons ontvangen nooit voor eigen doelen gebruiken.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Alles wordt veilig bewaard

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen met professionele beveiligings-software en firewalls.  Al onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies van uw browser.

De geplaatste cookies zijn van het Amerikaanse bedrijf Google, en vormen een deel van hun “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken/bezoeken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Facebook en Twitter

In onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook/Twitter om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Verwerking van de gegevens van Google, Twitter en Facebook

De informatie die Google, Twitter en Facebook verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar, en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principles en zij zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacy beleid dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.